Najpopularniejsze języki programowania

Języków programowania jest bardzo dużo. Jednak początkujący programiści często zadają sobie pytanie: jakiego języka się uczyć, żeby w przyszłości zarabiać? Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Od kilku lat branżowe pisma wskazują jednak na Javę. Dlaczego? Przede wszystkim jest to język dzięki, któremu znajdziesz pracę! To właśnie Java jest najczęściej wymagana przez pracodawców.

Doświadczeni programiści uważają, że jest to język dojrzały, rozwi­jający się od wielu lat, który posi­ada­ sze­roką społeczność użytkown­ików – jeżeli będziesz miał jakiś problem bardzo szybko uzyskasz pomoc, na przykład na forach inter­ne­towych. Praw­dopodob­nie Java będzie nadal pop­u­larna przez długie lata wśród największych firm, w prze­ci­wieńst­wie do języków, których popularność wynika częś­ciowo z mody i ciężko stwierdzić, czy ich pop­u­larność będzie taka sama w perspektywie kilku następnych lat.

Nie oznaczy to jed­nak, że warto uczyć się tylko Javy – każdy powinien wybrać taki język, który mu odpowiada. Specjaliści w danej dziedzinie zawsze znajdą pracę – wystarczy być dobrym i lubić to, co się robi.