Spycharki

Jedną z często używanych maszyn przemysłowych jest spycharka gąsienicowa. Urządzenie to jest ciągnikiem, który zalicza się do maszyn, służących do robót ziemnych. Dzięki spycharką gąsienicowym można wykonywać prace ziemne, zwłaszcza w budownictwie ogólnym i przemysłowym.

Maszyna ta okazuje się także przydatna w energetyce, leśnictwie, w sektorze komunalnym, w portach, w górnictwie odkrywkowym oraz górnictwie skalnym. Spycharki wykorzystuje się przede wszystkim do odspajania gruntu czy przemieszczania urobku. Maszyny te sprawdzają się także jako urządzenia do wykonywania wykopów, zagęszczania podłoża lub profilowania terenu.

Spycharki są zwykle przystosowane do działania w klimacie umiarkowanym. Istnieje jednak również możliwość dostosowania maszyny do pracy w temperaturze nawet przy -50 °C lub 50 °C. W spycharkach gąsienicowych można wyróżnić zespoły, takie jak: rama główna, nadwozie, podwozie gąsienicowe, hydraulika układu roboczego czy układ napędowy.

Ponadto, znajduje się w niej też osprzęt roboczy, jak na przykład zaczep czy różnego rodzaju lemiesze.