Zapory sieciowe

Zapora sieciowa to dodatkowe (np. obok antywirusów) zabezpieczenie komputera i jego użytkownika przez atakami spoza sieci domowej, w tym przed atakami z Internetu. Zadaniem zapory sieciowej jest np. blokowanie dostępu do programów i ich nowych wersji do czasu, aż użytkownik nie wyrazi na to zgody. Zapory sieciowe działają niezależnie i żaden program nie może ich sprawdzać. Kontrolują one połączenia wchodzące i wychodzące z systemu jednocześnie blokując dostęp do tych, które są uznane za potencjalnie niebezpieczne.

Jeśli zapora sieciowa (inaczej firewall) jest poprawnie skonfigurowana to powinna być w stanie odeprzeć każdy rodzaj obecnie znanych ataków. Zapory sieciowe mogą mieć kilka typów, np. filtrujące lub pośredniczące. Zapory sieciowe różnią się między sobą zakresem ochrony, a co za tym idzie także ceną. Wybierając odpowiednią dla swojego komputera zaporę wystarczy skupić się na podstawowych zabezpieczeniach, jeśli jednak zapora ma być stosowana w całej sieci komputerów, np. w większej instytucji, wtedy należy wybrać jak najbardziej rozbudowany pakiet ochrony.